alpaconference.ro

Până pe 15 aprilie 2018:

trimiterea formularului de participare completat. Completează aici formularul de participare.
Formularul de participare se va completa fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susţinută la conferinţă, fie cu opţiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări ştiinţifice. 
Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară de 200 lei.

În cazul lucrărilor în coautorat înscrierea la Conferință a coautorului se  face în aceleași condiții ca și înscrierea autorului. Fiecare coautor va completa un formular de participare distinct.Până pe 20 aprilie 2018:

trimiterea textului integral al lucrării ştiinţifice în limbile română şi engleză, respectând cerinţele de redactare, la adresa de e-mail: catalin.sararu@alpaconference.ro . Descarcă de aici cerintele de redactare pentru lucrările științifice.
Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii clic aici.

În urma evaluării în sistem double-blind peer review a lucrărilor primite, Consiliul științific și evaluatorii externi vor putea recomanda: susținerea lucrărilor în cadrul Conferinței; efectuarea unor modificări ale lucrărilor; refuzarea motivată a înscrierii lucrărilor.


Până pe 22 aprilie 2018:

confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.


Până pe 24 aprilie 2018:

plata taxei de participare. 

Taxa de  participare pentru cei care doresc să audieze dezbaterile, fără înscrierea unei lucrări științificeParticipant

Taxa de participare

Drepturi conferite de plata taxei de participare

Auditor

250 lei

- dreptul de a primi certificatul de participare
- dreptul de a primi mapa cu documentele conferinţei
- dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice cuprinse în program 

Auditor din cadrul ASE București sau membru al Societății de Științe Juridice și Administrative

200 lei

*Taxa de participare se va achita după primirea emailului de acceptare a participării la Conferință.
Taxa de  participare pentru cei care doresc să înscrie o lucrare științifică la ConferințăParticipant

Taxa de participare

Drepturi conferite de plata taxei de participare

Autor/Coautor

450 lei

- dreptul de a primi certificatul de participare
- dreptul de a primi mapa cu documentele conferinţei
- dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice cuprinse în program
- dreptul de a i se publica lucrarea prezentată într-una din publicațiile Conferinței, în funcție de selecția realizată de organizatorii Conferinței și de editorii publicațiilor.

Autor/Coautor – student, masterand, doctorand

400 lei

Autor/Coautor din cadrul ASE Bucureștisau membru al Societății de Științe Juridice și Administrative

350 lei

Autor/Coautor (student, masterand, doctorand) din cadrul ASE Bucureștisau membru al Societății de Științe Juridice și Administrative

300 lei

*Taxa de participare se va achita după primirea emailului de confirmare a acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței.
**Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară de 200 lei.
Plata taxei de participare se poate realiza prin virament bancar în contul bancar al Societății de Știinte Juridice și AdministrativeRO81RZBR0000060014941106 – RON deschis la Raiffeisen Bank  

Dovada plăţii (ordin de plată, chitanţă etc.) se va scana şi se va trimite până pe 24 aprilie 2018 la adresa de e-mail catalin.sararu@alpaconference.ro . Studenții, masteranzii sau doctoranzii vor anexa și dovada scanată a deținerii acestei calități (legitimație sau adeverință).

Date Importante

 • Până pe 15 aprilie 2018
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 20 aprilie 2018
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 22 aprilie 2018
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței
 • Până pe 24 aprilie 2018
  plata taxei de participare
 • Declaratie de etica si malpraxis