alpaconference.ro

Oportunităţi de publicare a lucrărilor prezentate în cadrul Conferintei.


Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 • în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional in domeniul științelor sociale:

 • ADJURIS – International Academic Publisher

   

  O parte din lucrările susținute la ediția a V-a a Conferinței din mai 2022 au fost publicate în volumul online (e-book) Spyridon Flogaitis, Cătălin-Silviu Săraru(editors), Administrative Corpus Juris between Implementation, Reforms and Continuous Developments  la Editura ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul a fost indexat în Ebsco, ProQuest, HEINONLINE, CEEOL, RePEc, WorldCat precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale. ADJURIS – International Academic Publisher este o editură specializată în publicarea de cărți academice, fondată de Societatea de Științe juridice și Administrative. Editura publică tratate, monografii, cursuri, teze de doctorat, lucrări înscrise la conferințe și eseuri în domeniul științelor sociale. Cărțile publicate sunt indexate în baze de date și cataloage internaționale. Pentru accesarea cuprinsului și a conținutului volumului pe site-ul Editurii clic aici.

   

 • în reviste partenere ale Conferinței:

 • JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA

  singura revistă de științe juridice din România indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters)

   

  Editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Juridical Tribune - Tribuna Juridică publică studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Platformă de dezbateri juridice publicate în limba engleză, revista reprezintă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista este indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters),SCOPUS, EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016). Revista mai este indexată în Doaj, RePEc, IndexCopernicus, UlrichsWeb, Cabell, OAJI, VLex.

   

  PERSPECTIVES OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION

   

  Editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Perspectives of Law and Public Administration apare bianual în ediție online. Revista este indexată în EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

  European Review of Public Law

   

  European Review of Public Law (ERPL) a fost înființată în 1989 pentru a crea un forum international de analiză și dezbatere a problemelor privind dezvoltarea dreptului constituțional și administrativ în Europa. Această revistă este publicată de European Public Law Organization și are apariție trimestrială. ERPL analizează o gamă largă de aspecte care se referă la Uniunea Europeană, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, drept public național și jurisprudență, precum și interacțiunea și influența reciprocă dintre acestea. În plus, revista acoperă și alte jurisdicții care interacționează cu sistemele de drept public european și / sau oferă perspective comparative relevante. Revista este indexată în baze de date și cataloage internaționale.

  Central and Eastern European Legal Studies

   

  Central and Eastern European Legal Studies (CEELS) este publicată de European Public Law Organization și are apariție semestrială. Scopul acestei reviste este de a oferi posibilitatea cadrelor didactice universitare care provin din țările UE și, de asemenea, cadrelor didactice universitare din alte țări, specializate în domeniul dreptului, să colaboreze și să realizeze schimburi de opinii cu privire la probleme de drept din aceste țări. Consiliul științific al revistei este format din cercetători științifici de renume din țările din Europa Centrală și de Est, precum și din țările din Europa de Vest, specialiști în domeniul dreptului. Revista este indexată în baze de date și cataloage internaționale.

  Revista de Drept Public

   

  Revista de Drept Public este editată de Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu" și apare trimestrial, adresându-se tuturor categoriilor de specialiști din domeniul Dreptului Public, cărora le pune la dispoziție informații de actualitate și soluții la problemele concrete, punctuale cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. Revista este indexată în HEINONLINE, WORLDCAT, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

  LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

   

  Lex localis - Journal of Local Self-Government este o revistă internațională pentru studiul dreptului, politicii, administrației și managementului afacerilor locale, publicată de patru ori pe an (în ianuarie, aprilie, iulie și octombrie). Jurnalul publică articole care contribuie la o mai bună înțelegere și practică a autoguvernării locale și care sunt de interes pentru cercetători, analiști politici, factori de decizie și practicieni. Accentul revistei este pus pe analiza critică a evoluțiilor guvernanței locale din întreaga lume. Lex localis - Journal of Local Self-Guvernment oferă un forum unic pentru examinarea tuturor problemelor legate de nivelurile subnaționale de guvernare. Articolele care apar în Lex localis - Journal of Local Self-Government sunt rezumate și indexate în SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (SSCI) (WEB OF SCIENCE), ESSENTIAL CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), SCOPUS, CSA Worldwide Political Science Abstracts, Current Geographical Publications, CSA PAIS International, Academic's OneFile (Gale), ERIH Plus, International Political Science Abstracts, ProQuest, Scopus, International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS).

  CADERNOS DE DEREITO ACTUAL

  Cadernos de Dereito Actual este o revistă științifică cu apariție online, care se adresează tuturor cercetătorilor, profesorilor și profesioniștilor din domeniul juridic care doresc să aprofundeze problemele actuale de drept. Revista a fost creată în 2013 cu sprijinul financiar al guvernului Xunta de Galicia, Spania, în special al Direcției Generale pentru Tineret și Voluntari. Este un jurnal digital cu acces deschis care acceptă articole în spaniolă, engleză și portugheză. Sunt acceptate articole de la doctori în drept pe teme legate de legislația actuală. Acest jurnal este indexat în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS, ERIH Plus, WorldCat, DOAJ, MIAR, precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale.

  LEX HUMANA

  Publicată de Universitatea Catolică din Petropolis, Brazilia, revista „Lex Humana” apare trimestrial în ediție online. Obiectivul principal al revistei este de a publica articole de înaltă calitate rezultate din cercetări și investigații în domeniul științelor sociale, cu accent primar pe drept. Lex Humana este indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS, EBSCO LEGAL SOURCE AND LEGAL COLLECTION, PROQUEST, DOAJ, REDIB, WORLD CAT, QUALIS/CAPES. Detalii și instrucțiuni pentru autori.

  STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA

  Studia Iuridica Lublinensia” (Q2 SCOPUS CiteScore: 0.7) este o revistă științifică fondată în 2003 la Facultatea de Drept și Administrație a Universității Maria Curie-Skłodowska, Polonia. Revista publică articole științifice din domeniul științelor juridice și comentarii asupra hotărârilor judecătorești. Profilul revistei include și articole științifice din domeniul științelor politice și administrație publică, dacă rezultatele cercetărilor prezentate sunt legate de drept sau dacă cercetarea este realizată din perspectiva acestei discipline. Studia Iuridica Lublinsia este publicată de patru ori pe an. Revista este indexată în baze de date internaționale: SCOPUS; BazHum; BazEkon; Library of Science; Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO; Index Copernicus International (ICI Journals Master List); Google Scholar; POL-index; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Wolters Kluwer on-line (LEX); WorldCat. Revista nu percepe nicio taxă pentru publicarea articolelor.

  ACCESS TO JUSTICE IN EASTERN EUROPE (AJEE)

  Creșteți-vă experiența la conferință cu AJEE,  jurnal cu acces deschis, partener al acestui eveniment. Susținut de recunoașterea prin baze de date proeminente, cum ar fi WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS și SCOPUS, AJEE este poarta ta de acces către cercetări juridice excepționale din țările din Europa de Est. În calitate de afiliat la conferință, AJEE oferă o platformă unică pentru facilitarea accesului la progresele din justiție în Europa de Est. Înglobând în comitetul nostru editorial savanți de renume mondial, reprezentând diverse perspective est-europene, personificăm cunoștințele și colaborarea. Trimiterile de articole online, combinate cu un proces riguros de evaluare inter pares, caracterizează călătoria de publicare transparentă și eficientă a AJEE. În parteneriat cu platforma Scholastica, trimiterea manuscriselor și realizarea recenziilor sunt intuitive, minimizând termenele de publicare pentru un impact maxim. Aliniat cu tema conferinței, dezvoltăm un număr special viitor care să aprofundeze legătura complexă dintre dimensiunile juridice și economice. Acest număr salută contribuții teoretice, empirice și interdisciplinare, combinând dreptul și economia din perspective noi. În calitate de partener al conferinței, vă invităm să explorați jurnalul nostru, să interacționați cu comunitatea noastră dinamică și să contribuiți la formarea cercetării juridice în țările din Europa de Est și nu numai. Descoperiți misiunea și oportunitățile noastre vizitând site-ul nostru astăzi.

Date Importante

 • Până pe 9 mai 2024
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 11 mai 2024
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 13 mai 2024
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței
 • Până pe 15 mai 2024
  plata taxei de participare
 • Declaratie de etica si malpraxis
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language