alpaconference.ro

Oportunităţi de publicare a lucrărilor prezentate în cadrul Conferintei.


Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 • în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional in domeniul științelor sociale:

 • ADJURIS – International Academic Publisher

   

  O parte din lucrările susținute la ediția a V-a a Conferinței din mai 2022 au fost publicate în volumul online (e-book) Spyridon Flogaitis, Cătălin-Silviu Săraru(editors), Administrative Corpus Juris between Implementation, Reforms and Continuous Developments  la Editura ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul a fost indexat în Ebsco, ProQuest, HEINONLINE, CEEOL, RePEc, WorldCat precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale. ADJURIS – International Academic Publisher este o editură specializată în publicarea de cărți academice, fondată de Societatea de Științe juridice și Administrative. Editura publică tratate, monografii, cursuri, teze de doctorat, lucrări înscrise la conferințe și eseuri în domeniul științelor sociale. Cărțile publicate sunt indexate în baze de date și cataloage internaționale. Pentru accesarea cuprinsului și a conținutului volumului pe site-ul Editurii clic aici.

   

 • în reviste partenere ale Conferinței:

 • JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA

  singura revistă de științe juridice din România indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters)

   

  Editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Juridical Tribune - Tribuna Juridică publică studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Platformă de dezbateri juridice publicate în limba engleză, revista reprezintă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista este indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters),SCOPUS, EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016). Revista mai este indexată în Doaj, RePEc, IndexCopernicus, UlrichsWeb, Cabell, OAJI, VLex.

   

  PERSPECTIVES OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION

   

  Editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Perspectives of Law and Public Administration apare bianual în ediție online. Revista este indexată în EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

  European Review of Public Law

   

  European Review of Public Law (ERPL) a fost înființată în 1989 pentru a crea un forum international de analiză și dezbatere a problemelor privind dezvoltarea dreptului constituțional și administrativ în Europa. Această revistă este publicată de European Public Law Organization și are apariție trimestrială. ERPL analizează o gamă largă de aspecte care se referă la Uniunea Europeană, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, drept public național și jurisprudență, precum și interacțiunea și influența reciprocă dintre acestea. În plus, revista acoperă și alte jurisdicții care interacționează cu sistemele de drept public european și / sau oferă perspective comparative relevante. Revista este indexată în baze de date și cataloage internaționale.

  Central and Eastern European Legal Studies

   

  Central and Eastern European Legal Studies (CEELS) este publicată de European Public Law Organization și are apariție semestrială. Scopul acestei reviste este de a oferi posibilitatea cadrelor didactice universitare care provin din țările UE și, de asemenea, cadrelor didactice universitare din alte țări, specializate în domeniul dreptului, să colaboreze și să realizeze schimburi de opinii cu privire la probleme de drept din aceste țări. Consiliul științific al revistei este format din cercetători științifici de renume din țările din Europa Centrală și de Est, precum și din țările din Europa de Vest, specialiști în domeniul dreptului. Revista este indexată în baze de date și cataloage internaționale.

  Revista de Drept Public

   

  Revista de Drept Public este editată de Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu" și apare trimestrial, adresându-se tuturor categoriilor de specialiști din domeniul Dreptului Public, cărora le pune la dispoziție informații de actualitate și soluții la problemele concrete, punctuale cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. Revista este indexată în HEINONLINE, WORLDCAT, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

Date Importante

 • Până pe 11 mai 2023
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 13 mai 2023
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 15 mai 2023
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței
 • Până pe 17 mai 2023
  plata taxei de participare
 • Declaratie de etica si malpraxis
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language